سفیر قزاقستان، از پیوستن قزاق ها به صفوف مخالفان مسلح خبر داد

بیتیموف اومیرتای سفیر قزاقستان در کابل با نگرانی از گسترش نفوذ گروه های هراس افکن در مرزهای شمالی کشور می گوید که شماری از قزاق ها برای پیوستن با شورشیان به افغانستان آمده اند.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “به باور سفیر قزاقستان در کابل، هراس افکنان تلاش دارند تا از شمال افغانستان به آسیای میانه نفوذ کنند.

اومیرتای گفته است:“متأسفانه افغانستان هنوز هم یک منبع هراس افگنی، افراط گرایی و مواد مخدر است.“

آقای اومیرتای ، همچنان می گوید که شماری از جوانان این کشور زیر تأثیر تبلیغات گروه های هراس افگن می روند و برای پیوستن به این گروه ها، به افغانستان می آیند.

وی در این باره افزود:“چند تن را به همکاری امنیت کشیدیم از اینجا… چند تن اول از قزاقستان آمدند و به گروه های هراس افگن پیوستند، اما بعداً پشیمان شدند و گفتند که این اسلام نیست و از ما خواستند که دوباره به کشورمان بفرستیم شان.“

از سویی هم، ولادمیر سفرنکوف معاون نماینده همیشه گی روسیه در سازمان ملل، می گوید که روسیه آماده است، در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای، با افغانستان همکاری کند.

وی گفته است:“ما به این باور استیم که مسولیت های اولیه در رابطه به انکشافات موجود، امنیت و روند آموزش نیروهای امنیتی افغان به ناتو به کشورهای عضو ناتو برمیگردد و آنان تا هنوز به اهداف تعیین شده شان نرسیده اند. همچنان مسایل دیگری که توسط نیروهای کمک به امنیت یا آیسفاف قرار بود حل شوند تا هنوز پابرجا استند.“

عین الدین بیک، آگاه امور سیاسی گفته است:“کشور های آسیای میانه، چین و روسیه از راه سازمان همکاری های شانگهای، بسیار خوب می توانند به افغانستان کمک کنند، تا گروه های داعش و طالبان و دیگران، نابود شوند.“

آگاهان نقش روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه را در کار مبارزه با هراس افگنی اثرگذار می دانند و تأکید می ورزند که هرگاه این کشورها به گونه جدی همکاری کنند بحران افغانستان پایان خواهد یافت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *