طالبان بایستی به ارگ چراغ سبز نشان دهد نه به قصر سفید

دولت وحدت ملی ، بعد از این‎که طالبان گفتگوی صلح را یکبار دیگر مشروط ساخت، گفت که اگر آن‎ها واقعاً مایل به صلح باشند، باید در بارۀ شرط دور ساختن نام رهبری خود از لیست سیاه به کابل  مراجعه کنند نه به کدام آدرس خارجی.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” دولت بعد از این‎که شورشیان طالب یکبار دیگر مذاکرات صلح را به دور شدن نام‎های رهبری آن‎ها از لیست سیاه مشروط ساخت گفت که این صلاحیت حکومت افغانستان است که تقاضای دور یا شامل ساختن نام کسی در لیست سیاه را بکند.

.

محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد گفت:

” یگانه مرجع به ارتباط لیست سیاه که صلاحیت رسمی دارد تا از ملل متحد بخواهد که نام کسی را در لیست سیاه شامل سازد یا تعزیرات بر آن‎ها وضع کند یا تقاضا کند که نام کسی ازین لیست دور شود، این مرجع رسمی یگانه، حکومت منتخب افغانستان است.”

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان می‎گوید اگرشرط‎های آن‎ها پذیرفته شود آماده گفتگو با امریکا خواهند بود.

او گفته‎است که شرط طالبان برای گفتگوی صلح با امریکا این است که نام‎های رهبران آن‎ها از لیست سیاه دور ساخته شوند و همۀ عساکر خارجی افغانستان را ترک گویند.

چخانسوری: اگر طالبان واقعاً مایل صلح باشند پس باید به مرجع اصلی صلح که حکومت افغانستان است رو آورند.

ولی چخانسوری این تقاضای طالبان را رد کرده گفت اگر طالبان واقعاً مایل صلح باشند پس باید به مرجع اصلی صلح که حکومت افغانستان است رو آورند.

او همچنان افزود:

“پروسۀ صلح برای افغانستان بسیار مهم است و در این اواخر حکومت افغانستان با شریکان پایدار خود بخصوص ایالات متحدۀ امریکا که یک شریک بنیادی افغانستان است این موضوع را شریک ساخته و مشوره کرده‎است. ولی یگانه راه رسمی که پروسۀ صلح از آن طریق به پیش برده می‎شود، راه حکومت افغانستان است. هر کسی می‎خواهد به پروسۀ صلح بپیوندد باید با حکومت افغانستان در تماس شود و گفتگو کند و نتیجه هم خواهد داد چون ما گفتیم که گفتگوی بین الافغانی مثبت است و به نتیجه می‎رسد.”

یک هفته قبل هم طالبان گفته بودند اگر شرط‎های آن‎ها پذیرفته شود برای مذاکرات مستقیم صلح آماده خواهند بود.

به رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز ضمن این شرط‎ها ذکر شده‎است.

روزنامۀ دی نیوز پاکستان از قول سهیل شاهین، سخنگوی دفتر قطر نوشته بود که برآورده شدن این شرط‎ها برای گفتگو با امریکا و شریکان آن ضروری است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *