مجلس کشور: ششم جدی صفحه سیاه در تاریخ کشور

 دیروز ششم جدی، مصادف بود با سی و هفتمین سالروز هجوم قشون سرخ شوروی وقت بالای کشور مان، مجلس نمانیدگان کشور این روز را تقبیح کرده و آن را یک روز سیاه در تاریخ کشور خواند.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” مجلس نمایندگان کشور می‎گوید که پس از حمله شوروی وقت به افغانستان، روزهای سیاه در تاریخ کشور ورق زده شد و همه زیربناهای اقتصادی و دار و ندار افغان از هم پاشید.

 

ابراهیمی رئیس مجلس گفت که  این اشغال کمتر از ده سال ادامه یافت که سیاه ترین روزها و سال‎های کشور بحساب می‎رود

قشون سرخ شوروی، پس از ۹ سال حضور در این کشور، در بیست و ششم دلو سال ۱۳۶۷ هجری شمسی از افغانستان بیرون شدند.

 

بر اساس گزارش‎ها، در نتیجه این حمله و مبارزه افغان‎ها حدود یک میلیون افغان کشته، صدها هزار معلول و مهاجر بجا گذاشت و در نهایت برای کشور متجاوز هم پایان عبرت آمیز در قبال داشت.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *