تنش‌های لفظی میان کابلوف و کوچی

نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اظهارات اخیر قیوم کوچی، سفیر افغانستان درمسکو را بی اساس و توهین آمیز خوانده است.
به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن” ضمیر کابلوف نماینده‌ی ویژه مسکو در امور افغانستان گفته است که اظهارات اخیر سفیر افغانستان در مورد روسیه و تاجیکستان “توهین آمیز و بی‌اساس” است.
به نقل از رسانه های روسی، آقای کابلوف گفته است: “سخنان قیوم کوچی سفیر جدید افغانستان در مسکو، در مورد روسیه و تاجیکستان قابل قبول نیست.”
کابلوف تاکید کرده است که کشورتاجیکستان همکار راهبردی روسیه است و توهین به این کشور پاسخ مناسب درپی خواهدداشت.
وی گفته است که تولید مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن به تاجیکستان و روسیه را نمی‌تواند “انکار” کرد.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که قبل ازاین قیوم کوچی، سفیر افغانستان در روسیه در یک مصاحبه ای تاجیکستان را متهم به دست داشتن در روند تهیه‌ مواد مخدر افغانستان، کرده بود.
وی تاجیکستان را کشوری بسیار کوچک خوانده بود که فرهنگ‌ و زبان رسمی‌‍‌شان روسی است و حق ندارند زبان خود را بنویسند.
درپیوند به این اظهارات وزارت خارجه تاجیکستان سفیر افغانستان در آن کشور را احضار کرده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *