غور درکولاکِ برف

رئیس فواید عامه ولایت غور از بسته شدن راه‌های نُه ولسوالی با مرکز این ولایت خبر می‌دهد.

بهگزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “خلیل الله نور  گفت، در نتیجه برفباری‌های سنگین راه‌های ولسوالی‌های لعل، شهرک، دولینه، تولک، ساغر، تیوره، چارصده و دولت یار از دو روز به این سو بسته شده‌است.

آقای نور افزود بودجه اختصاص یافته به منظور باز کردن راه‌های بسته شده در نتیجه برفباری درین ولایت کافی نیست.

او به گونه مشخص نگفت که حکومت چه مقدار پول برای این کار در اختیار آن‌ها گذاشته‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *