پولیس ناقض حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‎گوید، پولیس در برخی موارد حقوق بشر را نقض می‎کند.

این کمیسیون می‎گوید، در برخی موارد پولیس بگونه مستقیم در نقض حقوق بشر دخیل است.

مقام  ریاست این کمیسیون در کنفرانس زیر نام حقوق بشر و پولیس که روز یکشنبه در کابل برگزار شده بود گفت که مسلکی نبودن و عدم آگاهی از قانون سبب می‎شود تا پولیس قانون را زیر پا کند.

وزارت امور داخله افغانستان نیز تائید می‎کند که در برخی موارد پولیس خلاف مسایل حقوق بشری رفتار می‎کند اما می‎گوید که برای حل آن اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

تاج محمد جاهد وزیر امور داخله افغانستان هنگام سخنرانی در نشست حقوق بشر و پولیس گفت، جنگ سبب شده‎است تا در برخی موارد پولیس مرتکب نقض حقوق بشر شود.

 

فرید حمیدی لوی سارنوال کشور که در این نشست شرکت کرده بود گفت، رعایت موارد حقوق بشری برای همه مهم است و باید به آن توجه شود.

آقای حمیدی گفت، مردم در کنار امنیت به عدالت هم ضرورت جدی دارند و باید در جامعه عدالت تامین شود.

وی  اضافه کرد، آنان خلاف عملکردهای غیر انسانی اند و هر شخص که حقوق بشری را رعایت نکند و برضد قانون واقع گردد با برخورد جدی روبرو خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *