افزایش بی‌پیشینه قیمت میوه و مواد غذایی در بامیان


بازاریان بامیانی، بسته بودن مرز پاکستان و افزایش نرخ دالر را علت اصلی بالارفتن بی‌سابقه قیمت مواد غذایی می‌دانند.
سیدمهدی مرتضوی؛ خبرنگار  “شبکه تلویزیون تمدن” در ولایت بامیان گزارش داد که:  بامیان از ولایت‌های سردسیر و محروم کشور است، و مواد غذایی و میوه مورد نیاز خود را از بیرون وارد می‌کند. اما اکنون به نظر می‌رسد که آثار منفی بسته شدن مرز تورخم، برای این ولایت بیشتر از سایر ولایات کشور بوده است.
بازاریان بامیانی بی‌توجهی دولت نسبت به ایجاد سردخانه و مراکز نگهداری محصولات بومی را از عوامل وابستگی افغانستان به فراورده‌های بیرونی دانسته و می‌گویند نتیجه این وضعیت، آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد ملی در مواقع بسته شدن مرزها، و نیز ناتوانی مردم در استفاده از محصولات داخلی است.
با توجه به آمار بالای بیکاری و تنگدستی عمومی در بامیان، گرانی بی‌سابقه میوه و مواد غذایی، مزید بر علت شده و قدرت خرید را از شهروندان بامیانی باز گرفته است.
بازاریان بامیانی، این وضعیت را غیر قابل قبول خوانده و خواستار اقدام مؤثر حکومت برای مهار آن هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *