آگاهان نظامی: رویکرد زلمی خلیل زاد در مورد روند صلح افغانستان مبهم است

زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دیدارهایی با ملا عبدالغنی برادر، رئیس جمهوری و رییس شورای عالی مصالحه خواستار فوری آتش بس شده است. رییس جمهور غنی در این دیدار بر آتش‌بس یا حداقل کاهش‌خشونت‌ها قبل از مذاکرات بین الافغانی و رهایی زندانیان طالبان تاکید کرده اما آن طرف طالبان گفته رهایی زندانیان این گروه تنها راه آغاز مذاکرات بین الافغانی است. با این همه شماری از آگاهان نظامی می گویند رویکرد خلیل زاد در مورد صلح افغانستان مبهم است در مورد منازعه افغانستان نتیجه بخش نیست.

دور تازه سفرهای زلمی خلیل زاد هم زمان با داغ تر شدن سنگرهای جنگ در افغانستان. خلیل زاد که پس از سه بار گفتگو با ملا عبدالغنی برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر به کابل آمد، از طرف های در گیر خواستار فوری کاهش خشونت ها شد. شماری از آگاهان می گویند رویکرد خلیل زاد در مورد صلح افغانستان مبهم است و برای حل منازعه نتیجه بخش نیست.

ارگ ریاست جمهوری می گوید آتش بس یا حد اقل کاهش خشونت ها قبل از مذاکرات بین الافغانی و رهایی زندانیان طالبان از کلیدی ترین موضوعات مورد بحث این دیدار بوده اما طالبان گفته اند که تنهارهایی زندانیان شان راه را برای آغاز مذاکرات صلح باز می کند.

در گرما گرم، آتش جنگ در کشور، در نتیجه توافق سیاسی ارگ و سپیدار، رهبری شورای عالی مصالحه به عبدالله عبدالله سپرده شد. هرچند شماری به این باورند که آقای غنی برای بدنام سازی رقیب دیرینه اش عبدالله عبدالله در امور صلح با سپیدار همسو نخواهد بود، اما برخی از اعضای شورای ملی می گویند رییس جمهور این بار نمی تواند روند صلح را خدشه دار کند.

با این همه خلیل زاد در دیدارش با رییس جمهوری و رییس شورای عالی مصالحه بر اقدامات بعدی روند صلح و تطبیق توافقنامه میان ارگ و سپیدار تاکید کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *