مردم مشهد با اهدای دسته های گل و بسته های مواد بهداشتی و شیرینی و میوه از مسافرین افغان در میدان هوایی مشهد استقبال کردند

مردم مشهد با اهدای دسته های گل و بسته های مواد بهداشتی و شیرینی و میوه از مسافرین افغان در میدان هوایی مشهد استقبال کردند.

این اقدام که از جانب برخی از سازمانهای اجتماعی و اقتصادی ایران در مشهد ، به پاس ارج گذاری ، احترام و همدلی بین دو کشور برادر افعانستان و ایران انجام پذیرفت با استقبال گرم مسافران افغان روبرو شد.

مسافران رسیده از کابل به مقصد مشهد با ابراز سپاس و قدردانی و استقبال از این اقدام شایسته ، مراتب سپاسگذاری خویش را از دولت و ملت ایران برای پذیرایی بیش از دو میلیون مهاجر افغان در بیش از سه دهه دراین کشور ابراز داشتند.

مسئولین برگزاری این مراسم اذعان داشتند که مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول سه دهه مهاجرت، جز بزرگواری ، سخت کوشی و شرافت از مهاجرین معزز افغانستانی ندیده اند و هر گونه فتنه افکنی بین دو ملت بزرگ افغانستان و ایران را محکوم نموده و کار دشمنان وحدت جهان اسلام می دانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *