جنگ و صلح – امیدواری‌ها برای شروع مذاکرات بین الافغانی

رئیس جمهورغنی، با مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا در مورد پروسه صلح گفتگو کرد. ارگ می‌گوید، رهایی و مبادله زندانیان، نظارت از مذاکرات و محل برگزاری آن، از مهم‌ترین نکات این مکالمه بوده‌اند.

همزمان با این؛ زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته؛ آغاز مذاکرات بین الافغانی بخشی مهمی از روند صلح افغانستان است و اکنون تمامی تلاش‌ها برای شروع این روند متمرکز شده است.

صلح؛ واژه‌ای که این روزها، به هزاران مرتبه در کشور تکرار می شود. از دریچه‌های رسانه‌ها، تا نشست‌های مهم سیاسی و در میان مردم!

بتازگی و پس از رهایی بخشی بزرگی از زندانیان طالبان، رئیس جمهورغنی با مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا بصورت ویدیویی صحبت کرد. صحبتی که در آن، پامپئو بار دیگر حمایت و همکاری امریکا را با دولت افغانستان اعلام کرد.

در خبرنامه‌ای ارگ آمده، رئیس جمهورغنی دراین نشست ویدیویی، رهنمود حکومت افغانستان را برای صلح و ثبات دائمی با وزیر خارجه امریکا شریک ساخته. گفته می‌شود علاوه بر آن، در مورد رهایی و مبادله زندانیان و حتی محل برگزاری مذاکرات بین الافغانی نیز صحبت شده است.

همزمان با این؛ زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته، آتش‌بس عیدانه، کاهش خشونت‌ها، ادامه آتش‌بس اعلام نشده پس از عید و تسریع روند رهایی زندانیان از نشانه‌های امیدوار کننده برای شروع مذاکرات بین الافغانی است. او همچین بر لزوم انجام تبادله زندانیان پیش از شروع مذاکرات بین الافغانی تأکید کرده و گفته، با رهای زندانیان، راه بسوی این مذکرات باز می‌شود.

خلیلزاد درعین حال با هشدار گفته، در صورتی که طالبان به تهداتش عمل نکنند، امریکا نیز تعهدی در برابر این گروه ندارد. این درحالی است که حکومت افغانستان از ارتباط نزدیک طالبان با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی خبر می‌دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *