محمد اشرف‌غنی: تأمین امنیت عالمان دینی از اولویت‌های ماست

رئیس جمهورغنی، امروز در جلسه کابینه، حمله تروریستی بر مسجد شیرشاه سوری که در نتیجه آن مولوی عزیزالله مفلح با چند تن دیگر کشته و زخمی شدند را تقبیح کرد. او هم‌چنین به نهادهای امنیتی دستور داده تا در راستای تأمین امنیت علما، روحانیون و شخصیت‌های مذهبی کشور اقدامات بیشتری را روی دست بگیرند.

رئیس جمهوری همچنین گفت، تأمین امنیت عالمان دینی، درکنار سایر شهروندان از اولویت‌های عمده نهادهای امنیتی کشور است.

این درحالی است که روز گذشته وزارت حج و اوقاف از نهایی سازی طرح امنیتی مساجد خبر داده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *