کابل – سپیدار از معرفی اعضای کابینه در آینده نزدیک خبر داد

میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان در دیدار با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه خواهان تسریع روند معرفی اعضای کابینه شد. سپیدار هم اعلام کرد به زودی فهرست اعضای کابینه مربوط به آنان را معرفی می‌کنند. این درحالی است که تاکنون ۱۱ عضو کابینه معرفی شدند ولی عبدالله عبدالله گفته، هیچ یک از آنها از آدرس سپیدار نیست.

براساس موافقت‌نامه سیاسی میان آقای غنی و عبدالله، دوطرف بصورت مساویانه اعضای کابینه را تعیین خواهند کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *