بحران کرونا – کمبود امکانات بهداشتی در شفاخانه‌های دولتی

شماری از بستگان مبتلایان به کووید ۱۹ در شفاخانه محمد علی جناح می‌گویند، مشکل کمبود آکسیجن در این شفاخانه همچنان پابرجاست. به گفته آنان؛ به دلیل کمبود آکسیجن و نبود خدمات معیاری، این تجریدگاه به مرکز مرگ مبدل شده است. وزارت صحت عامه اما می‌گوید، در سه روز گذشته مشکل کمبود آکسیجن در شفاخانه‌های کووید ۱۹ به صورت کلی برطرف شده است. هم‌زمان؛ شمار مبتلایان کووید ۱۹ در کشور به ۲۵ هزار و ۵۲۷ تن افزایش یافته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *