امریکا – کاهش نظامیان امریکایی از خاک آلمان

امریکا طرح خروج بخشی از نیروهای امریکایی مستقر در آلمان را تأیید کرد.دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور از هزینه عظیم استقرار سربازان امریکایی در آلمان شکایت و این کشور را متهم کرده که به اندازه کافی برای دفاع از خود هزینه نمی‌کند.

با این‌حال؛ قرار است ۹۵۰۰ نفر از نیروهای امریکایی مستقر در خاک آلمان کاسته شود و شمار این نیروها به ۲۵ هزار نفر کاهش یابد.

این درحالی است که سربازان آمریکایی در آلمان به عنوان بخشی از نیروی بازدارنده علیه روسیه در طول جنگ سرد حضور داشته‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *