کابل – رد تعدیل سند بودجه مالی سال ۹۹ توسط مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان به تعدیل سند بودجه سال مالی ۹۹ برای مبارزه با کرونا رأی مخالف داد. کمیته مختلط شورای ملی اما به درخواست حکومت برای دریافت ۱۱۷ میلیارد افغانی قرضه از صندوق جهانی پول رای مثبت داد.

هم‌زمان؛ شماری از اعضای مجلس نمایندگان حیف و میل شدن بودجه کرونا انتقاد کرده و از شهردار کابل خواهان وضاحت در مورد مصرف پول نان خشک شدند.

این انتقادها پس از آن مطرح می‌شود که پیش از این شهردار کابل گفته بود، روند توزیع نان خشک برای شهروندان ۱۱۵ میلیارد افغانی هزینه برداشته است. اما ساعتی پس از موج انتقادها شهرداری کابل آن را اشتباه لفظی خوانده و این رقم را یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون افغانی اعلام کرد.

باوجود صدها میلیون کمک جهانی در بخش مبارزه با کرونا، شماری از اعضای مجلس، تعدیل سند بودجه سال مالی را ضروری پنداشته اما برخی دیگر این تعدیل را جفا در حق مردم می‌دانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *