به اتهام فساد اداری؛ ۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیه ممنوع‌الخروج شدند.

حکومت افغانستان می‌گوید؛ ۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیه به دلیل فساد اداری ممنوع الخروج شده و بدون اجازۀ مقام‌های عالی حکومت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنج‌شنبه ۲۹ جوزا  در این مورد گفت: ” گزارش‌های رسمی و غیررسمی که نزد نهادهای بررسی کننده ما وجود داشته، طبعاً نیاز بر این بود تا این اتهامات بررسی شود”.

در این مکتوب که ظاهراً به تاریخ ۲۳ جوزای سال روان صادر شده است و این روزها در صفحات مجازی دست به دست می‌شود نگاشته شده، به پولیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی اطلاع داده شده است که ۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیه ممنوع الخروج بوده وتنها در صورت داشتن حکم سفر از مقام ریاست جمهوری افغانستان اجازۀ سفر را خواهند داشت.

افزون بر سه معین وزارت و رئیس دفتر وزارت مالیه، نام‌ ده‌ها رئیس آن اداره به شمول روسای گمرکات چندین ولایت در این فهرست دیده می‌شود.

با آنکه در مکتوب ریاست امنیت ملی افغانستان، دلیل ممنوع الخروج بودن این افراد تذکر داده نشده است، آقای صدیقی این اقدام را با ” اجراات نادرست و موضوعات فساد” اداری ربط داد، اما تاکید کرد که تا زمانیکه جرم بر این افراد از سوی نهاد‌های عدلی و قضایی ثابت نشده است، آنان بی‌گناه اند.

با این‌حال، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که مبارزه با فساد ” به حیث یک اولویت” کاری حکومت باقی خواهد ماند و به گفتۀ وی حکومت افغانستان حاضر است نتایج تلاش‌ها و برنامه‌های مبارزه با فساد اداری را با جامعه جهانی و شهروندان این کشور شریک سازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *