وزارت داخله: بیش از ۳۰ هزار تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ۱۰ سال گذشته بازداشت شده‌اند

وزارت داخله از بازداشت بیش از ۳۰ هزار تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ۱۰ سال گذشته خبر می‌دهد.

طارق آرین، سخنگوی این وزارت گفت، این افراد به اتهام قاچاق مواد مخدر در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ بازداشت شده‌اند که در میان آنها اعضای طالبان نیز قرار دارند. وی گفت، حدود ۸۳ درصد، کشت کوکنار در مناطق ناامن و در ساحه تحت کنترل طالبان صورت می‌گیرد و این گروه بخش عمده منابع مالی خود را از طریق کشت کوکنار و قاچاق آن تامین می‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *