غزنی – انتقادهای مردم از قطع و وصل برق

شهروندان غزنی می‌گویند، تنها در هفته سه شب برق دارند و باقی شب‌ها را در تاریکی مطلق صبح می‌کنند. آنان با انتقاد از دولت مرکزی می گویند، این مشکل را باید هرچه زودتر و بگونه بنیادی حل کنند.

حکومت اما می‌گوید، تا زمانی‌که مشکل ناامنی در ولایت میدان وردک حل نشود، این مشکل همچنان ادامه خواهد یافت.

بی برقی، مردم غزنی را به ستوه آورده. می‌گویند؛ در یک هفته ۳ تا ۴ شبانه روز برق شان قطع می شود.

طالب حسین رئیس شرکت برشنا در غزنی می گوید: ناامنی در ولایت میدان وردک، مسیر عبور لین برق و عدم همکاری باشنده های محل با شرکت برشنا در بخش ترمیم لین‌ها، باعث این مشکل شده.

با این وجود، سه سال است که برق وارداتی به ولایت غزنی رسیده است ولی شماری اندک مردم از آن بهره مند شده اند. ۷۰ درصد شهروندان غزنی از برق جنراتوری استفاده میکنند که قیمت هر کیلو وات آن ۵۰ تا ۶۰ افغانی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *