کابل – افتتاح سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات

سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات امروز به گونه رسمی افتتاح شد. عین الدین بهادری، رئیس این کمیسیون می‌گوید، هدف از ایجاد این سیستم دسترسی به شفافیت و ختم فرهنگ محرومیت است.

گفته می‌شود که سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات، ظرفیت بررسی بیش از ۴۰۰ تقاضا در یک ثانیه را دارد و متقاضیان می‌توانند از هر نقطه‌ کشور در صورت دسترسی داشتن به انترنت از این سیستم استفاده کنند و اطلاعات مورد نیازشان از هر اداره را به دست آورند.

از سویی هم، دیدبان شفافیت افغانستان، دسترسی به اطلاعات را حق بشری دانسته و افتتاح سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات را در این راستا، گام مهم و حیاتی عنوان کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *