ارگ – آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان

به گزارش خبرگزاری تلویزیون تمدن؛ صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری از آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان به هدف آغاز مذاکرات مستقیم صلح با طالبان خبر داده است. مقام‌ها در حکومت هم گفته اند، طالبان نیز باید تمامی نیروهای دولتی را که در اسارت این گروه قرار دارند رها کنند.

اخیرا رئیس جمهورغنی نیز گفته بود، که اگر طالبان زندانیان نیروهای امنیتی را آزاد نکنند، زندانیان طالب نیز آزاد نخواهند شد.

با این وجود، هم‌اکنون تعداد زندانیان رهاشده طالبان نزدیک به ۴۵۰۰ نفر رسیده و طالبان هم بیش از ۵۰۰ زندانی دولتی را آزاد کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *