چین و روسیه قطعنامه ضد سوری را وتو کردند

چین و روسیه در نشست تازه شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه علیه سوریه را وتو کردند. براساس این قطعنامه قرار بود کمک‌های بشردوستانه به سوریه بدون هماهنگی حکومت مرکزی ارسال شود. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اخیرا در یک ویدیو کنفرانسی در نیویورک خواستار تمدید مکانیزم ویژه ارسال کمک های بشردوستانه از طریق مرزها به سوریه شده بود. چهار شنبه هفته گذشته نیز رئیس شورای امنیت سازمان ملل خواهان تمدید مکانیزم ارسال کمک ها به سوریه از طریق مرزها شده بود. روز جمعه گذشته مدت زمان این مکانیزم به پایان رسیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *