مجلس نمایندگان خواهان ممنوع الخروج شدن فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه شد

فیروزالدین فیروز وزیر سابق وزارت صحت عامه از سوی مجلس نمایندگان به فساد در بودجه کرونا متهم شد

اعضای مجلس نمایندگان پس از بررسی‌ها درباره حیف‌ومیل بودجه مبارزه با کرونا در برخی از ولایات، خواستار ممنوع‌ الخروج فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه شد. اعضای این مجلس می‌گویند، این تصمیم روز گذشته از سوی کمیسیون صحت و تربیت بدنی مجلس نمایندگان گرفته شده است. مجلس نمایندگان گفته، پس از بررسی‌ها دریافته‌اند، بودجه اختصاصی مبارزه با کرونا در برخی موارد در زمان کار فیروزالدین فیروز حیف‌ومیل شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *