کابل- بازداشت مسئول راه اندازی حملات طالبان در ولسوالی قره باغ

بریالی عامل ناامنی های اخیر ولسوالی قره باغ کابل بازداشت شد

وزارت دفاع ملی اعلام کرده، بریالی؛ مسئول راه اندازی حملات طالبان در کابل را بازداشت کرده اند. براساس خبرنامه این وزارت، فرد بازداشت شده که شب گذشته در قریه باغ علم گرفتار شده برادر جمیل؛ ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی قره باغ کابل است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *