راه اندازی کمپاین دست دزد را قطع کنید از سوی کاربران شبکه‌های مجازی

مردم کابل از افزایش جرم و جنایات به ستوه آمده اند و از عملکرد پولیس ناامید

با افزایش جرایم جنایی در شهر کابل، پایتخت نشینان بتازگی کمپاین دست دزد را قطع کنید تا جان و مال بیش از ۳۰ میلیون شهروند در امان باشد را به راه انداخته‌اند.

این کمپاین به شکل گسترده در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران راه اندازی شده تا امنیت به پایتخت برگردد. با این حال چندی قبل مسوولان ارگان‌های امنیتی از طرح میثاق امنیتی رونمایی کردند. طرحی که ارگان‌های امنیتی گفتند، با عملی شدن آن، مجرمین دیگر از چشم پولیس پنهان نخواهند ماند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *