انتقادها از افزایش جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه

شماری از کاربران صفحات مجازی با راه اندازی کمپاین ” دست دزد را قطع کنید” انتقاد شان را نسبت به افزایش جرایم جِنایی در کابل و ولایات عنوان کردند. اعتراضی که حکایت از افزایش جرایم جنایی در کلان شهرها و به خصوص پایتخت دارد. وزارت امور داخله اما برای مبارزه با جرم های جنایی میثاق امنیتی را به راه انداخته و در آن با نشر مشخصات مجرمان، از شهروندان خواهان همکاری شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *