مانور نظامی ناتو زیر نظارت روسیه در آب‌های دریای سیاه

مانور نظامی بریز ۲۰۲۰

روسیه اعلام کرده نیروها و ناوگان روسی در دریای سیاه، اقدامات و تحرکات کشتی ها و هواپیماهای نیروهای دریایی مشترک ناتو را در آب های دریای سیاه با دقت زیر نظر دارند. مانور نظامی مشترک ناتو موسوم به سی بریز ۲۰۲۰ که سه روز پیش آغاز شد در آن امریکا، اوکراین، بلغارستان، فرانسه، گرجستان، نروژ، رومانی، اسپانیا و ترکیه نیز مشارکت دارند. در این مانورهای دریایی از ۲۷ کشتی نظامی، ۱۹ هواپیما و بیش از دو هزار نیروی نظامی استفاده می‌شود.

مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه در بیانیه ای گفته تاکنون حریم فضایی و زمینی روسیه در این مانور نظامی نقض نشده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *