یمن – انصراف شورای انتقالی جنوب از خودمختاری

گروه شبه نظامی انتقالی جنوب یمن از خودمختاری در مناطق جنوب یمن انصراف داد

گروه شبه نظامی شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات متحده، ضمن استقبال از توافقات جدید با دولت فراری این کشور، از خودمختاری در مناطق جنوبی انصراف داد. سخنگوی این شورا گفته، با هدف فراهم شدن امکان اجرای توافق ریاض از سوی ائتلاف عربی، از خودمختاری در مناطق جنوبی یمن صرف نظر کرده. توافقنامه ریاض قراربود همه مشکلات میان نیروهای دست نشانده عربستان و امارات در یمن را برای همیشه حل کند.

این گروه شبه‌ نظامی تحت حمایت امارات اما چند ماه پیش در مناطق جنوبی این کشور اعلام حالت فوق ‌العاده و خود مختاری کرده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *