غزنی – کشته شدن ۹ جنگ‌جوی طالب

کشته شدن ۹ جنگجوی طالب در ولسوالی خواجه عمری غزنی

وزارت دفاع ملی اعلام کرده، ۹ جنگ‌جوی طالب به شمول ۲ فرمانده آنها در غزنی کشته شدند. براساس این خبر این افراد در ولسوالی خواجه عمری غزنی زمانی توسط نیروهای کماندو از پای درآمدند که قصد حمله بر نیروهای امنیتی را داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *