معمار اخوت اسلامی

معمار اخوت اسلامی در افغانستان حضرت آیت‌الله العظمی محسنی (ره):

 درست نیست انسان خود را به منطقه و جغرافیای خاص نسبت دهد. منطقه خاک است و انسان نور و نماینده خداوند بر روی زمین. همه‌ی ما با هم برادر و مسلمان افغان هستیم.

“إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *