آغاز زندگی نوین بر اساس وحدت و اخوت اسلامی

دست به دست هم داده زندگی نوینی را بر اساس وحدت و اخوت اسلامی آغاز نموده و وحدت ملی را استحکام بخشید. نباید بگذارید متعصبین، اسلام را در نظر جهانیان مسبب نفاق و اختلاف جلوه دهند.

حضرت آیت الله العظمی محسنی (ره)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *