واشنگتن: کابل ۴۰۰ زندانی طالبان را رها کند اما تحت نظارت قرار داشته باشند

ایالات متحده امریکا برای حل مشکل آزادی ۴۰۰ زندانی جنجالی طالبان از زندان‌های حکومت، راه حل تازه‌ای را پیشنهاد کرده است. واشنگتن گفته، این زندانیان که کابل از آزادی آنها شانه خالی می‌کند باید پس از آزادی تحت نظر قرار بگیرند.

این درحالیست که روز گذشته اما رئیس جمهورغنی آزادی این زندانیان را به تصمیم لویه جرگه مشروط ساخت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *