طرح بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها هنوز قطعی نیست

معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها پس از ۱۵ اسد هنوز به طور قطع مشخص نشده است.

جعفری افزود با توجه به اینکه حکومت، بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها  را منوط به نظر وزارت صحت عامه کرده است، اگر وضعیت بهبود پیدا نکند طرح بازگشایی منتفی خواهد شد.

کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ۲۲ سرطان فیصله کرده بود که مکاتب و دانشگاه‌ها پس از ۱۵ اسد با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا، تدریجا بازگشایی شود.

جعفری گفت که عملی کردن شرایط وزارت صحت عامه، در مکاتب و دانشگاه خیلی سخت نیست. اول اینکه صنف ها ضد عفونی و جمعیت کمتر شود یعنی یک صنف به چند صنف تقسیم گردد و همچنین مواد شوینده در هر مکتب و دانشگاه فراهم و پوشیدن ماسک اجباری شود.

معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افزود که در صورت کم شدن ویروس کرونا، باز شدن مکاتب و دانشگاه ها به صورت تدریجی خواهد بود، یعنی اول از صنف ۱۱ و ۱۲ شروع می شود که قابل کنترل است و سپس صنف های پایین تر شروع می شود.

عمر احمد پروانی رییس نشرات وزارت معارف می گوید که تصمیم وزارت معارف درباره بازگشایی مکاتب متاثر از تصمیم حکومت و کمیته حالت اضطرار است.

پروانی بازگشایی مکاتب را یک موضوع کلان ملی دانست و گفت که اگر وضعیت صحی بهبود یافت این طرح اجرا می شود؛ اما اگر وضعیت بهبود پیدا نکرد ممکن است طرح جدیدی روی دست گرفته شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *