روز شنبه (۱۸ اسد) در شهر کابل رخصتی عمومی اعلام شد.

وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که روز شنبه، ۱۸ اسد به‌خاطر برگزاری لویه‌جرگه‌ مشورتی صلح، در شهر کابل رخصتی عمومی است.

لویه‌جرگه‌ مشورتی صلح روزهای جمعه و شنبه (۱۷ و ۱۸ اسد) برگزار می‌شود. این لویه جرگه درباره رهایی جنجالی ۴۰۰ زندانی طالبان و گفتگوهای صلح در شهر کابل برگزار می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *