دستگیری ۲۱۹ نفر در چندماه اخیر در ولایت هرات

مسئولان محلی هرات از بازداشت بیش از ۲۰۰ تن از افراد متخلف توسط ریاست امنیت ملی خبر میدهند. به گفته آنان، این افراد در جرائم مختلفی از جمله آدم‌ربایی و سرقت های مسلحانه دست داشته اند.

در همین حال شماری از مردم با نارضایتی از مدیریت دولت در امر مبارزه با نا امنی ها، خواهان توجه جدی به این چالش شده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *