در مراسم ۲۸ اسد در هرات؛ جمهوریت پابرجا می‌ماند

مقام‌های محلی و امنیتی هرات با رد صحبتها و مواضع چهره های طالبان صلح را همراه با جمهوریت و حفظ نیروهای امنیتی عملی میدانند.

به گفته آنان، جمهوریت و قوای امنیتی کشور، جزء ارزشها هستند و از بین رفتنی نخواهند بود. در همین حال گفته شده که کشور در استقلال است اما آرامشی در آن وجود ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *