کمیسیون مستقل انتخابات – اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی غزنی

کمیسیون مستقل انتخابات با ارسال بسته‌ای پیشنهادی به ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد، آماده برگزاری انتخابات عقب افتاده پارلمانی در ولایت غزنی است!

شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات اما می‌گویند: تصمیم گیری دراین مورد بدون مشوره با آنان غیرقابل قبول است. آنان همچنین گفته، قرار است انتخابات در ولایت غزنی در ۳ حوزه برگزار شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *