توظیف ۴ هزار نیروی امنیتی و ۱۰ هزار نیروی مردمی برای تامین امنیت مراسم عاشورا تنها در پایتخت

همزمان با دهم محرم در مراسم عاشورای امسال، ۴ هزار نیروی اردو، پولیس و امنیت ملی برای تامین امنیت روز عاشورا در کابل پایتخت توظیف شده‌اند.

منابع در کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیت مراسم مذهبی گفته، در کنار نیروهای حکومتی ۱۰ هزار نیروی مردمی داوطلب نیز از سوی این کمیسیون برای تامین امنیت روز عاشورا تنظیم و سازماندهی شده اند. گفته شده این ۱۰هزار نیروی مردمی در کنار نیروهای امنیتی در تلاشی، گشت‌زنی و امور اداره کمک و همکاری می‌کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *