گفتگوی گروه تماس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان

گفتگوی گروه تماس هیئت حکومت و طالبان درباره طرزالعمل مذاکرات بدون توافقی پایان یافته و انتظار می‌رود گفتگوها سر از فردا از سرگرفته شود.

با این حال هیئت مذاکره کننده حکومت ابراز امیدوار کرده که با طالبان درباره آتش‌بس به توافق برسد.

این همه درحالی است که اخیرا یک مقام نظامی پیشین امریکا بر حضور درازمدت نظامی این کشور در افغانستان تاکید کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *