سازمان ملل – انتقاد از سیاست‌های جهانی امریکا و تنش بین چین و ایالات متحده

هفتادوپنجمین مجمع عمومی سازمان ملل به مکانی برای تنش بین چین و امریکا و حمله کشورها به سیاست های جهانی ایالات متحده مبدل شده. رئیس جمهوری امریکا در این نشست، ویروس کرونا را ویروس چینی خواند و از سازمان ملل متحد خواست بیجینگ را مسوول بحران کنونی جهان معرفی کند. رئیس جمهور چین هم تلاش ترامپ برای سیاسی ‌سازی کرونا را محکوم کرد اما گفت، قصد ندارد با هیچ کشوری وارد جنگ سرد شود. رئیس جمهوری ایران هم در این نشست به سیاست های ضد ایران ترامپ تاخت. رئیس جمهوری فرانسه نیز از راهبرد فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران شدیدا انتقاد نمود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *