بیجینگ – تهدید تازه چین نسبت به عملکرد غیر قانونی شرکت‌های خارجی

چین بار دیگر شرکت های خارجی را تهدید کرد. وزارت تجارت این کشور گفت، شرکت هایی که از قوانین این کشور سرپیچی می کنند یا برای امنیت ملی چین خطری ایجاد می کنند شامل فهرست شرکت های غیرقابل اعتماد خواهند شد. این وزارت افزود، هیچ فهرست از پیش تعیین شده‌ای برای شرکت‌های غیر قابل اعتماد وجود ندارد و این لیست، کشورها یا شرکت‌های خاصی را هدف قرار نمی دهد.

گزارش ها اما حاکی است که این فهرست اقدام متقابل چین در برابر امریکا می باشد که به دلایل و بهانه های امنیتی محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای فعالیت اقتصادی شرکت های چینی در خاک ایالات متحده در نظر گرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *