بلخ – نمایشگاه نقاشی خیابانی در حمایت از صلح

شماری از بانوان نقاش در ولایت بلخ با راه اندازی نمایشگاه نقاشی خیابانی، حمایت شان را از گفتگوهای صلح اعلام کردند.

آنان هدف از راه اندازی این نمایشگاه را ترویج فرهنگ صلح پروری و دوری از خشونت عنوان نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *