تلاش‌های جهانی برای پایان دادن به درگیری‌های نظامی در قره‌باغ

در ادامه درگیری‌‎های نظامی میان آذربایجان و ارمنستان، شماری از کشورهای دخیل و قدرت‌های بزرگ جهانی، بار دیگر خواستار توقف فوری جنگ و برقراری آتش‌بس شدند. از جمله روسیه پیشنهاد کرده، حاضر است میزبان مذاکرات بین دوطرف باشد. ایران می‌گوید، تمامیت ارضی آذربایجان را به رسمیت می‌شناسد اما طرفدار مذاکره بین دوجناح است. دراین بین ترکیه پافشاری دارد، که حق با آذربایجان است و با تمام توان ازاین کشور حمایت می‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *