سفیر روسیه در ایران – پس از رفع تحریم، آماده فروش جنگ افزارهای پیشرفته به تهران هستیم

سفیر روسیه در تهران اعلام کرد، به محض پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران، مسکو با فروش جنگ‌ افزار پیشرفته از جمله سامانه پدافند موشکی اس۴۰۰ به ایران مشکلی ندارد.

امریکا اما تهدید کرده که نمی گذارد چین و روسیه با ایران قراردادهای تسلیحاتی امضا کنند. لوان جاگاریان اما گفت، از تاریخ ۲۸ میزان برای فروش تسلیحات به ایران مشکلی ندارند. واشنگتن بارها هشدار داده که سامانه اس ۴۰۰ برای مقابله با هواپیماها و موشک‌ های سازمان ناتو، طراحی شده و می ‌تواند اطلاعات مخفی جنگنده فوق پیشرفته اف ۳۵ هم را جمع‌ آوری کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *