قطر – گروه‌های تماس دولت و طالبان با هم در ارتباط اند

به دنبال بن بست در گفتگوهای صلح قطر؛ هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان در دوحه می‌گویند، گروه‌های تماس هر دو طرف باهم در ارتباط‌ اند و روابط دو هیات کاملا قطع نشده. هیئت‌های دو طرف همچنین ابراز امیدواری می‌کنند تا این دیدارها منجر به پیشرفت در مذاکرات شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *