معرفی والی جدید غزنی و وعده‌های او برای تامین امنیت

سید عمر نورستانی؛ به حیث والی جدید غزنی رسما به کارش آغاز کرد. در مراسم معارفه او، شماری از مقامات، بزرگان قومی و فعالین مدنی غزنی از والی جدید این ولایت خواستند تا مسائل امنیتی را در اولویت کاری خود قرار دهد.

والی جدید نیز وعده داد که به زودی غزنی را به یک ولایت امن تبدیل خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *