آخر ماه صفر مصادف است با شهادت امام رضا(ع)

سی‌ام ماه صفر مصادف است با سالروز شهادت غریب الغرباء، امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا (ع). آگاهان می‌گویند، تمامی ابعاد شخصیتی حضرت امام رضا(ع) برجسته بوده و حضرت در طول ۵۵ سال عمر پربرکت شان مزین به اخلاق ناب محمدی و از داناترین مردم درآن زمان بوده‌است. با اینحال امام رضا(ع) بعد ازشهادت پدربزرگوارشان مقام امامت را به عهده داشته و در مدت ۲۰ سال امامت ایشان جایگاه مسلمانان از نظر علمی و معنوی به درجه والای رسیده‌ و آثارعلمی گرانبهایی به ثبت رسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *