امریکا – انتقاد واشنگتن از رفتار چین علیه مسلمانان سین کیانگ

در ادامه تنش‌ها بین امریکا و چین؛ مشاور امنیت ملی امریکا اعلام کرد، رفتار بیجینگ با مسلمانان ایغور چیزی نزدیک به نسل کشی است. رابرت اوبرایان گفت، چین در سال‌های اخیر پر مدعا و اقدامات اش تهاجمی شده است. گزارش های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد، چین بیش از یک میلیون نفر از مسلمانان اویغور را در اردوگاه‌‌هایی اجباری، نگهداری می کند. امریکا می گوید، چین مردان مسلمان این کشور را عقیم و زنان را مجبور به سقط جنین اجباری کرده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *