بحرین – برقراری روابط دیپلماتیک منامه با رژیم اسرائیل

بحرین؛ به‌عنوان چهارمین کشورِ عربی، روابط دیپلماتیک خود با رژیم اسرائیل را به‌طور رسمی برقرار کرد. وزیر خارجه بحرین، در مراسم امضای این سند نیز گفت، امیدوار است که این توافق برای دو طرف مفید باشد.

همزمان با امضای این توافق، منامه شاهد اعتراضات گسترده بود و معترضان شعار می‌دادند که توافق باطل است و رژیم اسرائیل از کشور ما بیرون شوید. از سوی‌هم فلسطینی‌ها بار دیگر، این تصمیم بحرین و امارات را خنجری از پشت توصیف کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *