مجلس نمایندگان – معرفی نامزد وزرا توسط رئیس جمهوری

رئیس جمهورغنی با حضور در مجلس نمایندگان، نامزد وزرا کابینه را رسما به این مجلس برای گرفتن رای اعتماد معرفی کرد.

آقای غنی در این مراسم گفت، در وظایف قوای سه گانه هیچگاهی مداخله نکرده و نخواهد کرد. رئیس جمهوری با اشاره به مذاکرات صلح نیز گفت، طالبان هنوز هم بر عواید کاذب باورمندند اما این گروه هیچ وقت پیروز نخواهد شد. آقای غنی همچنین تاکید کرد، امریکا و جامعه جهانی به حمایت از روند صلح افغانستان متعهد هستند و حمایت امریکایی‌ها از نیروهای افغان در جنگ هلمند، نمونه‌ای از تعهد امریکا برای حمایت از دولت افغانستان بود.

رئیس جمهوری همچنین با تاکید بر حفظ  اتحاد میان شهروندان تاکید کرد، افغان درجه یک و درجه دو در کشور وجود ندارد و همه افغان‌ها دارای حقوق برابرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *