رئیس جمهوری: هیچ توافق صلح بدون فیصله شورای ملی و لویه جرگه مشروعیت ندارد

رئیس جمهور غنی می‎گوید بدون فیصله مجلس نمایندگان و لویه جرگه هیچ توافق صلح مشروعیت ندارد و درحال حاضر باید از تیم مذاکره کننده حکومت حمایت شود تا از منافع ملی به خوبی دفاع کنند. رئیس جمهور غنی گفت باید به هیئت مذاکره کننده وقت کافی داده شود و آنها نباید روزانه  تحت مدیریت کوچک قرار بگیرد.

در همین حال شهروندان از گروه طالبان می خواهند به آتش بس تن بدهند. هم زمان، یافته‌های مجتمع صلح که با شهروندان ۷ ولایت در مورد صلح گفتگو کرده نشان می‌دهد که مردم نسبت به مذاکرات دوحه و برگشت طالبان به قدرت نگران اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *